Nasz zespół

Poznaj nasz zespół

Your Clinic tworzy zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin.

dr Artur Mieczkowski
Internista,  Angiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od początku pracy zawodowej związany jest z Kliniką Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych oraz Poradnią Chorób Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W roku 2018 uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych, a w 2020 ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Angiologii.

W ramach podwyższania swoich kwalifikacji ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej chorób naczyń oraz leczenia endowaskularnego. W czasie swojej pracy wciąż doskonali umiejętności i rozwija wachlarz stosowanych metod diagnostycznych jak i leczniczych.

Wraz z kolegami z Kliniki Chorób Naczyń wprowadza nowatorskie metody leczenia, między innymi jako jeden z pierwszych w regionie Kujawsko-Pomorskim, wraz z kolegami, przeprowadził zabieg udrożnienia żyły biodrowej pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (2016) a także embolizacji niewydolnej żyły jajnikowej (2016). Zabiegi te weszły to codziennej praktyki zespołu angiologów z Kliniki.

Na co dzień zajmuje się głównie leczeniem miażdżycy tętnic obwodowych, zakrzepicy żył głębokich oraz przewlekłej niewydolności żylnej. Ponadto szczególnie interesuje się zespołem przekrwienia biernego miednicy, który jest trudnym do diagnostyki zespołem objawów utrudniających funkcjonowanie kobiet. Odpowiednikiem tego zespołu u mężczyzn są żylaki powrózka nasiennego, które mogą być przyczyną niepłodności.  W obu przypadkach jedną z metod jego leczenia jest leczenie endowaskularne.

Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych również publikowanych w czasopismach posiadających Impact Factor oraz wystąpień konferencyjnych.

lek. Adam Zgliński
lekarz chorób wewnętrznych

Jest lekarzem z 10-letnim doświadczeniem, specjalistą Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Geriatrii. Kilka lat pracował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obecnie jest Zastępcą Ordynatora Oddziału Wewnętrznego oraz Przewodniczącym Komitetu Terapeutycznego Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu. Ponadto dyżuruje na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Specjalizuje się w terapii medyczną mar ihuaną, którą traktuje jako uzupełnienie medycyny akademickiej. Łączy naukę z naturą, aby stworzyć najbardziej skuteczne i zindywidualizowane metody leczenia. W swojej praktyce podchodzi do zdrowia pacjentów w sposób holistyczny, uwzględniając całościowe dobro pacjenta, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Wie, że optymalne zdrowie można osiągnąć tylko poprzez zrozumienie i leczenie całej osoby, a nie tylko jej objawów.

Jest szczerze przekonany do stosowania terapii konopiami jako skutecznej metody leczenia wielu dolegliwości, takich jak przewlekły ból, stwardnienie rozsiane, fibromialgia, bezsenność, zespół stresu pourazowego i wiele innych. Ale co więcej, jest przekonany, że najlepsze wyniki można osiągnąć, łącząc naturalne leczenie z tradycyjną medycyną akademicką. To synergiczne podejście pozwala na zapewnienie pacjentom najwyższej jakości opieki.

Stara się poświęcić czas na dokładne omówienie wszystkich aspektów terapii medyczną marihuaną, aby pacjenci mogli podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia. Jest zobowiązany do dostarczania informacji opartych na badaniach naukowych i do ciągłego szkolenia, aby mieć pewność, że pacjenci otrzymują najnowsze i najbardziej skuteczne metody leczenia.

Jest tu, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i obawy, które mogą się pojawić w związku z terapią. Daję pacjentom możliwość odkrycia naturalnej drogi do zdrowia, przy jednoczesnym wykorzystaniu zalet tradycyjnej medycyny.

dr Marta Andracka
Psychiatra

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy. Od 2013 roku jestem zawodowo związana z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu. Od 2020r. Pracuję jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Podeszłego w Toruniu.

Mam doświadczenie w pracy na oddziałach całodobowych, dziennych, w ramach konsultacji w Izbach Przyjęć, a  także w pracy ambulatoryjnej pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychogeriatrycznej oraz Poradni Terapii Uzależnień. Na codzień pracuję z pacjentami z zaburzeniami pamięci, zespołami depresyjnymi, psychotycznymi, lękowymi a także uzależnionymi od leków czy alkoholu. Konsultuję pacjentów z zaburzeniami odżywiania, kwalifikowanych do zabiegów bariatrycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach z zakresu psychiatrii, psychogeriatrii, prenumerując piśmiennictwo o tematyce psychiatrycznej.